November 2019

Større endringer:

 • IRIS har nå støtte for å håndtere saker som er forsikret gjennom Landkreditt.
 • IRIS får et nytt innloggings og bakgrunnsbilde:
 • Det er nå mulig å sette skadedato til inntil tre år tilbake i tid (tidligere var det et år)

Mindre endringer:

 • Det er ikke mulig å endre informasjon om kjøretøy etter at saken er opprettet. Informasjonen hentes fra motorvognregisteret. Dersom kjøretøy ikke finnes ved opprettelse, vil brukeren manuelt legge inn riktig informasjon. Er dette feil, må nytt oppdrag opprettes.
 • Under vedlegg har vi endret teksten «ADAS» til å være «Kalibreringsrapport/egenerklæring» for å gjøre det lettere å vite hva man skal laste opp.
 • Feltet under faktura som heter «Total sum» har blitt endret slik at det ikke dukker opp en 0 før eller etter teksten.
 • Det er nå mulig å dra bilder til de tre første bildefeltene i en sak, på samme måte som det var tidligere.

Oktober 2019

Større endringer:

 • Kontrollfelter – rask oversikt over status på saken
  Den nyeste versjonen av IRIS tar med seg en etterlengtet funksjon som gjør det raskere å se hvilke deler av saken som er godkjent/ ikke godkjent.

  De ulike statusene indikerer følgende:

Hver av disse statusene har 3 ulike farger som indikerer status:
Grønt – OK og godkjent av Belron Solutions
Gult – Informasjon er enten: ikke lagt inn eller ikke bekreftet/godkjent
Rødt – Ikke godkjent, rett opp feilen og sett saken tilbake til oss.

Eksempel:

I bildet over kan vi se at dekning ikke er OK eller at det mangler informasjon.
Skademeldingen venter godkjenning fra Belron Solutions.
Bilder er godkjent.
Faktura er ikke lastet opp eller venter godkjenning fra Belron Solutions.

Verksteder har kun mulighet til å se ikonene og ikke endre status på de.

 • Klikk på et bilde for å forhåndvise det, dermed slipper du å laste ned bildet hver gang du skal se det.

Mindre endringer:

 • Endring av navn fra DNB til Fremtind Forsikring avd. 2 (DNB)
 • Lagt til en hjelpetekst for å gi mer informasjon om fakturaformat
 • Landkreditt er lagt inn som forsikringsselskap. Glassjobber for Landkreditt skal snart behandles i IRIS på samme måte som eksisterende jobber. Det kommer mer info om dette når dette blir iverksatt.