Tjenester

Om IRIS Skadesystem

Skadeløsningen IRIS er et moderne og “intelligent” skadesystem. Det er spesielt tilpasset for å behandle skader på kjøretøy for behandling i forbindelse med forsikringssaker. IRIS er web-basert slik at du som verksted og leverandør får tilgang til dette på nett. Først og fremst er dette rettet mot behandling av glass-skader i dag.

Skadesystemet fungerer slik at oppdrag kan registreres allerede når skaden oppstår, for å få korrekte opplysninger om kjøretøy, forsikringsselskap, eier og forsikringsdekningen. Utførende verksted kan selvbetjent komplettere de opplysninger som trengs for å gjøre et krav på forsikringen.

IRIS vil sikre at alle opplysninger er komplette, fra kunden og leverandøren til forsikringsselskapet, men også fra forsikringsselskapet til kunden og leverandøren. Dette sikrer korrekt, enkel og sikker skadebehandling. Skadeprosessen inkluderer kontroll av jobbtype, prising, dokumentasjon, duplikatkontroll og svindelkontroll.

Gå til iris

 Tjenester

Om IRIS Skadesystem

Skadeløsningen IRIS er et moderne og “intelligent” skadesystem. Det er spesielt tilpasset for å behandle skader på kjøretøy for behandling i forbindelse med forsikringssaker. IRIS er web-basert slik at du som verksted og leverandør får tilgang til dette på nett. Først og fremst er dette rettet mot behandling av glass-skader i dag.

Skadesystemet fungerer slik at oppdrag kan registreres allerede når skaden oppstår, for å få korrekte opplysninger om kjøretøy, forsikringsselskap, eier og forsikringsdekningen. Utførende verksted kan selvbetjent komplettere de opplysninger som trengs for å gjøre et krav på forsikringen.

IRIS vil sikre at alle opplysninger er komplette, fra kunden og leverandøren til forsikringsselskapet, men også fra forsikringsselskapet til kunden og leverandøren. Dette sikrer korrekt, enkel og sikker skadebehandling. Skadeprosessen inkluderer kontroll av jobbtype, prising, dokumentasjon, duplikatkontroll og svindelkontroll.

Gå til iris