01

Kundeservice

Vi tilbyr et kundesenter for dine behov. Vårt kundesenter har spesialisert kompetanse innen forsikringsskader på bilglass og kjøretøy.

 • Vi leverer et profesjonelt kundesenter med ekspertise på forsikringsoppgjør, bilskader, god kundeservice, verkstedveiledning og annet.
 • Vi spesialiserer oss på å levere kundesentertjenestene som en outsourcet tjeneste for våre kunder.
 • Vi kan prioritere salg og kundeservice i lik grad, og vi tilbyr måling av kundetilfredshet (KTI) etter endt kontakt.

01

Kundeservice

Vi tilbyr et kundesenter for dine behov. Vårt kundesenter har spesialisert kompetanse innen forsikringsskader på bilglass og kjøretøy.

 • Vi leverer et profesjonelt kundesenter med ekspertise på forsikringsoppgjør, bilskader, god kundeservice, verkstedveiledning og annet.
 • Vi spesialiserer oss på å levere kundesentertjenestene som en outsourcet tjeneste for våre kunder.
 • Vi kan prioritere salg og kundeservice i lik grad, og vi tilbyr måling av kundetilfredshet (KTI) etter endt kontakt.

02

Skadebehandling

Skadesystemet IRIS sikrer rask og sikker behandling av kjøretøyskader.

 • Vi har spesielt målrettet kompetanse for bilglasskader. Her kan vi administrere alt som oppstår i forbindelse med en skade på bilglass.
 • Vi har etablert et eget skadesystem som er offentlig tilgjengelig for alle godkjente bilverksteder i Norge. Dette skadesystemet tillater samhandling, kommunikasjon, og betalingsformidling mellom leverandør og betaler.
 • Skadesystemet ivaretar betalers behov for kontrollfunksjoner, og legger til rette for at alle glasskader utføres i henhold til krav fra bilbransjen, forsikringsbransjen og bilfabrikantene selv. Sikre bilskadereparasjoner er i fokus.
 • Skadesystemet sikrer at betaler får; korrekt kostnad, og dokumentert utførelse av reparasjon og kundeopplysninger.
 • Vi tilbyr også behandling av andre typer skader som småskadetaksering på karosseri.

03

Digitale Tjenester

Vi leverer digitale tjenester innen kundesenter, skadeavdeling, kontrolltjenester, fakturering m.m

 • IRIS – effektiv og sikker behandling forsikringssaker
 • Digitalt forsikringsoppslag
 • Kundesenter for ditt forsikringsselskap
 • Skadeavdeling for både forsikringstaker og skadeverksted
 • Kontroll av sikre skadereparasjoner – Produkt ID, kontroll av ADAS og Autopilot, verkstedinstrukser
 • Papirløs fakturering og fakturabehandling
 • Verkstedveiledning for forsikringstakere

02

Skadebehandling

Skadesystemet IRIS sikrer rask og sikker behandling av kjøretøyskader.

 • Vi har spesielt målrettet kompetanse for bilglasskader. Her kan vi administrere alt som oppstår i forbindelse med en skade på bilglass.
 • Vi har etablert et eget skadesystem som er offentlig tilgjengelig for alle godkjente bilverksteder i Norge. Dette skadesystemet tillater samhandling, kommunikasjon, og betalingsformidling mellom leverandør og betaler.
 • Skadesystemet ivaretar betalers behov for kontrollfunksjoner, og legger til rette for at alle glasskader utføres i henhold til krav fra bilbransjen, forsikringsbransjen og bilfabrikantene selv. Sikre bilskadereparasjoner er i fokus.
 • Skadesystemet sikrer at betaler får; korrekt kostnad, og dokumentert utførelse av reparasjon og kundeopplysninger.
 • Vi tilbyr også behandling av andre typer skader som småskadetaksering på karosseri.

03

Digitale Tjenester

Vi leverer digitale tjenester innen kundesenter, skadeavdeling, kontrolltjenester, fakturering m.m

 • IRIS – effektiv og sikker behandling forsikringssaker
 • Digitalt forsikringsoppslag
 • Kundesenter for ditt forsikringsselskap
 • Skadeavdeling for både forsikringstaker og skadeverksted
 • Kontroll av sikre skadereparasjoner – Produkt ID, kontroll av ADAS og Autopilot, verkstedinstrukser
 • Papirløs fakturering og fakturabehandling
 • Verkstedveiledning for forsikringstakere