01

Kundeservice

Vi tilbyr et kundesenter for dine behov. Vårt kundesenter har spesialisert kompetanse innen forsikringsskader på bilglass og kjøretøy.

 • Vår forretningsmodell gir umiddelbar og risikofri ROI
 • Vi  kan måle kundetilfredshet til og med hos verkstedet.
 • Outsource hele eller deler av ditt kundesenter eller skadeavdeling

01

Kundeservice

Vi tilbyr et kundesenter for dine behov. Vårt kundesenter har spesialisert kompetanse innen forsikringsskader på bilglass og kjøretøy.

 • Meget kostbesparende og skalerbart med vår forretningsmodell
 • Vi tilbyr tilpassede undersøkelser for kundeopplevelse
 • Lar deg outsource hele eller deler av ditt kundesenter eller skadeavdeling

02

Skadebehandling

Skadesystemet IRIS sikrer rask og sikker behandling av kjøretøyskader.

ClaimIT er en digital kundereise for bilbruker hvor alt fra skademelding, booking og egenandel håndteres.

 • IRIS er tilgjengelig på nett for alle godkjente verksted
 • IRIS sikrer god datakvalitet og enkel bruk for verkstedet
 • IRIS gir sikre bilskadereparasjoner og korrekt skadekost
 • ClaimIT lar bilbruker selv melde skade og velge verksted fra sin mobil
 • ClaimIT gir enkel tilgang til digital skademelding
 • ClaimIT gir lavere kostnader og bedre kundeopplevelse hele veien

03

Digitale Tjenester

Vi tilbyr unike digitale tjenester for forsikringsselskaper, verksteder og bilbruker. Tjenesten benyttes i skadesystemer og direkte av brukere. Vi kan integrere med alle fagsystemer.

Vi kan tilby kundesenter, skadeavdeling, kontrolltjenester og fakturahåndtering. 

 • IRIS – et moderne skadesystem for bilglass
 • Digital dekningskontroll for alle forsikringsselskaper
 • Automatisk opprettelse av skadesak
 • ClaimIT en digital kundereise for bilbruker
 • Digital skademelding rett til forsikringstaker
 • Book time hos alle godkjente verksteder
 • Egenandelsbetaling til forsikringsselskapet fra din mobil

02

Skadebehandling

Skadesystemet IRIS sikrer rask og sikker behandling av kjøretøyskader.

ClaimIT er en digital kundereise for bilbruker hvor alt fra skademelding, til booking og egenandel håndteres.

 • IRIS er tilgjengelig på nett for alle godkjente verksted
 • IRIS sikrer god datakvalitet og enkel bruk for verkstedet
 • IRIS gir sikre bilskadereparasjoner og korrekt skadekost
 • ClaimIT lar bilbruker selv melde skade og velge verksted fra sin mobil
 • ClaimIT gir enkel tilgang til digital skademelding
 • ClaimIT reduserer skadekostnader og gir bedre kundeopplevelse hele veien

03

Digitale Tjenester

Vi tilbyr unike digitale tjenester for forsikringsselskaper, verksteder og bilbruker. Tjenesten benyttes i skadesystemer og direkte av brukere. Vi kan integrere med alle fagsystemer.

Vi tilbyr kundesenter, skadeavdeling, kontrolltjenester og fakturahåndtering. 

 • IRIS – et moderne skadesystem for bilglass
 • Digital dekningskontroll for alle forsikringsselskaper
 • Automatisk opprettelse av skadesak
 • ClaimIT en digital kundereise for bilbruker
 • Digital skademelding rett til forsikringstaker
 • Book time hos alle godkjente verksteder
 • Egenandelsbetaling til forsikringsselskapet fra din mobil